Team

Leadership Team

 • Madhusudhanan Janakrajan
  Madhusudhanan Janakrajan
  Founder & CEO
 • Nimila Suraj
  Nimila Suraj
  Head of Technology
 • Sriram Chittajallu
  Sriram Chittajallu
  Head of Finance
 • Shahzan Hussain
  Shahzan Hussain
  Assistant Sales Manager
 • Asha Gabriel
  Asha Gabriel
  Business Development
 • Lakshmi Ashok
  Lakshmi Ashok
  Branding and Marketing