Team

Leadership Team

 • Madhusudhanan Janakrajan
  Madhusudhanan JanakrajanFounder & CEO
 • Nimila Suraj
  Nimila Suraj
  Technology
 • Sriram Chittajallu
  Sriram Chittajallu
  HR & Finance
 • Priyesh Dani
  Priyesh Dani
  Supply Chain

Board

 • Vishal Tikku
  Vishal Tikku
  Chairman
 • Madhusudhanan Janakrajan
  Madhusudhanan JanakrajanBoard Member
 • Deepak Kohli
  Deepak Kohli
  Board Member
 • Vinod Philip
  Vinod Philip
  Board Member
 • Ranjit Kuriakose
  Ranjit Kuriakose
  Board Member