Team

Leadership Team

 • Madhusudhanan Janakrajan
  Madhusudhanan Janakrajan
  Founder & CEO
 • Nimila Suraj
  Nimila Suraj
  Technology
 • Sriram Chittajallu
  Sriram Chittajallu
  Finance